ฝูงบิน 203  กองบิน2  กองทัพอากาศSquadron  Commander ปฏิบัติการช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ ณ กองบิน ๗โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ ทอ. กับ ทอ.กัมพูชาCRM : Crew Resource Managementเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนพิธีแนะนำผู้บังคับบัญชาระดับสูงรอง ผบ.ฝูง.๒๐๓ บน.๒ เข้าร่วมประชุมรับฟังบรรยาย โครงการอบรมการดูแลและช่วยเหลือสภาพจิตใจเบื้องต้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล กองบิน ๒ ผบ.ฝูง.๒๐๓ บน.๒  เข้าร่วมประชุมรับฟังบรรยาย คณะติดตามประเมินผลการดำเนินงาน แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการข่าวสารของ กองทัพอากาศ และการปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปี ๖๐ผบ.ฝูง.๒๐๓ บน.๒  เข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมการประเมินความสมควรเดินอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๖๐ผบ.ฝูง.๒๐๓ บน.๒ ร่วมพิธีอำลาชีวิตการรับราชการทหารกองประจำการผบ.ฝูง.๒๐๓ บน.๒ ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายยุวชน – เยาวชนต้านภัยยาเสพติดผบ.ฝูง.๒๐๓ บน.๒ ร่วมเยี่ยมชมกองถ่ายละคร ณ ฝูง.๒๐๓พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนักบินเปลี่ยนแบบกับ ฮ.๑๑พิธีมอบประกาศนียบัตรครูการบิน ฮ.๑๑พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบินพร้อมรบ ฮ.๑๑พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบินพร้อมรบ ฮ.๖ผบ.ฝูง.๒๐๓ บน.๒ ร่วมประเพณีวันสงกรานต์ บน.๒ ประจำปี ๒๕๖๐คณะนักเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๒ผบ.ฝูง.๒๐๓ บน.๒ รับรางวัลกิจกรรม ๕ ส.ดีเด่น กีฬานิรภัยสัมพันธ์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสาขานิรภัยอากาศยานและลานจอดการประชุมสัญจรปฏิบัติงานด้านการบินประมวลภาพ “EC-725” ช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้งานเลี้ยงสังสรรค์ วันขึ้นปีใหม่๖๐EC-725  "Tactical Operations Competition 2017"สัมมนาฝูง.๒๐๓ ปี ๕๙WING 2   RTAF
203 Squadron

 

 

 

 
203 Squadron - News 2016
นาวาอากาศโท สวัสดี สุดสอาด ผู้บังคับฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ เป็นผู้แทนผู้บังคับการ กองบิน ๒ พร้อมด้วยข้าราชการ กองบิน ๒ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ณ บริเวณพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

6 Photos

นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ ผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยบิน ๒๐๓๘ (อุดรธานี) และเข้ามอบของที่ระลึกให้กับ นาวาอากาศเอก นิทัศน์ ยูประพัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ โดยมี นาวาอากาศตรี ฤทธิรุทร ยอดศิริ ผู้บังคับหน่วยบิน ๒๐๓๘ (อุดรธานี) ให้การต้อนรับ ณ กองบิน ๒๓ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

21 Photos

นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนักบินเปลี่ยนแบบ ฮ.๖ และ ฮ.๖ ข/ค/ง ณ ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ว่าที่ผู้ช่วยทูตทหารฝรั่งเศส เยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๒ ณ ฝูงบิน ๒๐๓
11 Photos

นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ ผู้บังคับการ กองบิน ๒ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศโท หญิง NADIA PIERCY ว่าที่ผู้ช่วยทูตทหารฝรั่งเศส ประจำสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๒ ณ ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

8 Photos

นาวาอากาศโท สวัสดี สุดสอาด ผู้บังคับ ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการ กองบิน ๒ ร่วมโครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี ๔ โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พลโท ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธาน ณ แก้มลิงห้วยกระแทก ศูนย์สงครามพิเศษ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙

10 Photos

นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ ผู้บังคับการ กองบิน ๒ เป็นประธานในโครงการเตรียมพร้อมสำหรับการบิน พร้อมด้วยนักบิน ฝูง ๒๐๑ รักษาพระองค์ และฝูง ๒๐๓ กองบิน ๒ เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี วิทยากร จาก บริษัท United Offshore Aviation (UOA) เป็นผู้มาบรรยายพิเศษและให้ความรู้ ณ ห้องประชุม ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙

8 Photos

นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ ผู้บังคับการ กองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ ณ ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

11 Photos

นาวาอากาศเอก อติชาติ ศิลานันท์ รองประธานกรรมการควบคุมงานมาตรฐานการบิน กองทัพอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ การตรวจสอบมาตรฐานการบิน และประเมินค่าหน่วยในระดับฝูงบิน โดยมี นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ ผู้บังคับการ กองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ กองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

6 Photos

นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ ผู้บังคับการ กองบิน ๒ เป็นประธานในโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุอันมีสาเหตุจากมนุษย์ปัจจัย (Human Factors) เรื่อง มาตรฐานการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ โดยมี นาวาอากาศเอก ศักพน ชัยมงคล เป็นวิทยากร จาก โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศมาบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องบรรยายสรุป ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

23 Photos

กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติภารกิจด้านการบิน และพบปะสังสรรค์ ระหว่างผู้บังคับบัญชา นักบินและหน่วยเกี่ยวข้องของกองบิน ๒ และหน่วยบินแยกของกองทัพอากาศสิงคโปร์ที่มาฝึกบินฝ่ายเดียว ณ กองบิน ๒ เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรมประเพณีระหว่างกัน ในการรวมเป็นประชาคมอาเซียน โดยมี นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ ผู้บังคับการกองบิน ๒ และ Major TAN HIOK SEN หัวหน้าชุดสิงคโปร์ เป็นประธานร่วมในการดำเนินการโดยจัดกิจกรรมล่องเรือ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙

7 Photos

นาวาอากาศเอกเจษฎา แท่งทองคำ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยบิน ๒๐๓๑ และหน่วยบิน ๒๐๓๖ และมอบของที่ระลึก เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานสนาม เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๕๙

 
 

แนะนำผู้บังคับบัญชา

รวม Link